info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.02, godz. 17:45
kontakt
RAFAKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 204 307,00 232 738,00
13,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -112 212,00 -3 599,00
---
Zysk (strata) brutto -113 109,00 -2 488,00
---
Zysk (strata) netto -117 020,00 -1 925,00
---
Amortyzacja 3 215,00 3 087,00
-4,0%
Aktywa 992 656,00 986 644,00
-0,6%
Kapitał własny 277 604,00 275 875,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,18 2,16
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,92 -0,02
---