info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.24, godz. 21:06
kontakt
QUMAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 997,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -961,00
Zysk (strata) brutto -959,00
Zysk (strata) netto -959,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 12 564,00
Kapitał własny -130 018,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,22
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02