info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.18, godz. 17:56
kontakt
PZU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Składki na udziale własnym 3 437 894,00 6 888 030,00
100,4%
3 516 630,00
-48,9%
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 1 598 493,00 1 232 422,00
-22,9%
703 520,00
-42,9%
Przychody z lokat 349 353,00 997 924,00
185,6%
-71 448,00
---
Zysk (strata) brutto 1 844 539,00 2 029 083,00
10,0%
518 702,00
-74,4%
Zysk (strata) netto 1 725 536,00 1 863 050,00
8,0%
394 601,00
-78,8%
Aktywa 50 618 532,00 50 078 370,00
-1,1%
52 964 892,00
5,8%
Kapitał własny 17 242 574,00 19 120 546,00
10,9%
20 884 235,00
9,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,97 22,14
10,9%
24,18
9,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,00 2,16
8,0%
0,46
-78,8%