info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.03, godz. 16:10
kontakt
PROLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 579,00 7 887,00
19,9%
10 239,00
29,8%
6 787,00
-33,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 006,00 1 155,00
14,8%
2 168,00
87,7%
406,00
-81,3%
Zysk (strata) brutto 969,00 1 153,00
19,0%
2 277,00
97,5%
398,00
-82,5%
Zysk (strata) netto 704,00 859,00
22,0%
1 868,00
117,5%
351,00
-81,2%
Amortyzacja 74,00 111,00
50,0%
96,00
-13,5%
136,00
41,7%
Aktywa 12 245,00 14 357,00
17,2%
16 572,00
15,4%
13 895,00
-16,2%
Kapitał własny 8 816,00 9 675,00
9,7%
9 380,00
-3,0%
9 731,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,82 9,68
9,7%
9,38
-3,0%
9,73
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,70 0,86
22,0%
1,87
117,5%
0,35
-81,2%