info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.22, godz. 18:12
kontakt
PROJPRZEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 568,00 29 046,00
34,7%
31 969,00
10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -444,00 -242,00
---
-513,00
---
Zysk (strata) brutto -705,00 2 400,00
---
-1 924,00
---
Zysk (strata) netto -573,00 1 944,00
---
-1 452,00
---
Amortyzacja 772,00 907,00
17,5%
1 077,00
18,7%
Aktywa 173 514,00 195 861,00
12,9%
205 566,00
5,0%
Kapitał własny 98 322,00 98 231,00
-0,1%
96 780,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,43 16,42
-0,1%
16,18
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 0,32
---
-0,24
---