info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.31, godz. 15:30
kontakt
EMTASIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 22,00
---
38,00
72,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -216,00 -255,00
---
-253,00
---
Zysk (strata) brutto -729,00 1 696,00
---
-1 416,00
---
Zysk (strata) netto -729,00 1 696,00
---
-1 346,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 25 107,00 26 799,00
6,7%
25 304,00
-5,6%
Kapitał własny 24 325,00 26 020,00
7,0%
24 674,00
-5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,05 4,33
7,0%
4,11
-5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 0,28
---
-0,22
---