info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 05:31
kontakt
PRESENT24
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 256,00 141,00
-44,9%
335,00
137,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 198,00 -29,00
---
214,00
---
Zysk (strata) brutto 231,00 -20,00
---
214,00
---
Zysk (strata) netto 198,00 -46,00
---
214,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 669,00 5 145,00
-9,2%
5 087,00
-1,1%
Kapitał własny 4 778,00 4 749,00
-0,6%
4 963,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
-0,9%
0,11
4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---