info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.29, godz. 19:43
kontakt
PREFAGRP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 231,00 2,00
-100,0%
81,00
3 950,0%
86,00
6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 175,00 -1 425,00
---
-1 225,00
---
-1 993,00
---
Zysk (strata) brutto 1 494,00 3 105,00
107,8%
575,00
-81,5%
-4 288,00
---
Zysk (strata) netto 1 352,00 3 105,00
129,7%
575,00
-81,5%
-4 288,00
---
Amortyzacja 10,00 44,00
340,0%
-30,00
---
-62,00
---
Aktywa 88 314,00 118 162,00
33,8%
131 708,00
11,5%
136 035,00
3,3%
Kapitał własny 3 306,00 6 234,00
88,6%
6 508,00
4,4%
4 066,00
-37,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,64 4,99
88,6%
5,21
4,4%
0,81
-84,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,08 2,48
129,8%
0,46
-81,5%
-0,86
---