info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.16, godz. 18:05
kontakt
PREFABET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 599,00 306,00
-48,9%
302,00
-1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -157,00 -521,00
---
-782,00
---
Zysk (strata) brutto -230,00 -525,00
---
-782,00
---
Zysk (strata) netto -230,00 -525,00
---
-782,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 47 621,00 47 252,00
-0,8%
16 696,00
-64,7%
Kapitał własny 1 156,00 631,00
-45,4%
-13 078,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,32 0,72
-45,4%
-14,92
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 -0,60
---
-0,89
---