info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 01:37
kontakt
PRAGMAFA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 073,00 6 803,00
12,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -237,00 2 370,00
---
Zysk (strata) brutto -1 574,00 1 144,00
---
Zysk (strata) netto -1 342,00 741,00
---
Amortyzacja 230,00 250,00
8,7%
Aktywa 128 693,00 151 244,00
17,5%
Kapitał własny 35 047,00 65 788,00
87,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,73 23,90
87,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,49 0,27
---