info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.20, godz. 15:41
kontakt
POZBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 296,00 25 005,00
88,1%
7 654,00
-69,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 977,00 3 540,00
79,1%
143,00
-96,0%
Zysk (strata) brutto 1 472,00 1 097,00
-25,5%
-140,00
---
Zysk (strata) netto 600,00 -205,00
---
-250,00
---
Amortyzacja 1 315,00 1 463,00
11,3%
1 527,00
4,4%
Aktywa 320 577,00 300 866,00
-6,1%
300 346,00
-0,2%
Kapitał własny 196 644,00 177 609,00
-9,7%
177 359,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,39 3,96
-9,7%
3,96
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,01
---