info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.15, godz. 01:11
kontakt
POLYSLASH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 296,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22,00
Zysk (strata) brutto 22,00
Zysk (strata) netto 18,00
Amortyzacja 1,00
Aktywa 4 048,00
Kapitał własny 3 318,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,34
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01