info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.09, godz. 06:24
kontakt
POLYSLASH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 462,00 483,00
4,5%
1 044,00
116,1%
247,00
-76,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -63,00 40,00
---
549,00
1 272,5%
-227,00
---
Zysk (strata) brutto -64,00 40,00
---
543,00
1 257,5%
-196,00
---
Zysk (strata) netto -56,00 40,00
---
543,00
1 257,5%
-196,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 2 360,00 4 069,00
72,4%
4 595,00
12,9%
4 294,00
-6,6%
Kapitał własny 2 238,00 3 865,00
72,7%
4 408,00
14,0%
4 118,00
-6,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,97 1,68
72,6%
1,78
6,3%
1,66
-6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,02
---
0,22
1 194,1%
-0,08
---