info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 08:17
kontakt
SFKPOLKAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 298,00 2 298,00
0,0%
0,00
---
2 568,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -50,00 28,00
---
0,00
---
180,00
---
Zysk (strata) brutto -65,00 27,00
---
0,00
---
179,00
---
Zysk (strata) netto -65,00 27,00
---
0,00
---
179,00
---
Amortyzacja 332,00 332,00
0,0%
0,00
---
332,00
---
Aktywa 27 941,00 27 866,00
-0,3%
29 357 312,00
105 251,7%
27 766,00
-99,9%
Kapitał własny -14 377,00 -14 350,00
---
-14 505 176,00
---
-14 015,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,04 -2,04
---
-2,04
---
-1,99
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
0,00
0,0%
0,02
525,0%