info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.04, godz. 07:38
kontakt
PLGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 021,00 1 570,00
53,8%
237,00
-84,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 177,00 845,00
377,4%
1 883,00
122,8%
Zysk (strata) brutto 177,00 840,00
374,6%
1 881,00
123,9%
Zysk (strata) netto 177,00 840,00
374,6%
1 881,00
123,9%
Amortyzacja 276,00 223,00
-19,2%
300,00
34,5%
Aktywa 16 809,00 17 707,00
5,3%
19 432,00
9,7%
Kapitał własny 13 516,00 14 356,00
6,2%
16 237,00
13,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,72
-2,6%
0,81
13,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,04
320,0%
0,09
123,8%