info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.01, godz. 06:23
kontakt
PLAYWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 849,00 21 337,00
13,2%
29 776,00
39,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 692,00 13 995,00
10,3%
17 669,00
26,3%
Zysk (strata) brutto 17 580,00 61 915,00
252,2%
25 731,00
-58,4%
Zysk (strata) netto 16 247,00 60 407,00
271,8%
23 975,00
-60,3%
Amortyzacja 16,00 16,00
0,0%
16,00
0,0%
Aktywa 200 069,00 257 348,00
28,6%
155 286,00
-39,7%
Kapitał własny 192 252,00 125 124,00
-34,9%
149 219,00
19,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,13 18,96
-34,9%
22,61
19,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,46 9,15
271,8%
3,63
-60,3%