info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.15, godz. 09:43
kontakt
PLAYWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 068,00 13 640,00
124,8%
9 951,00
-27,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 539,00 8 995,00
254,3%
4 654,00
-48,3%
Zysk (strata) brutto 2 897,00 8 759,00
202,3%
6 091,00
-30,5%
Zysk (strata) netto 2 356,00 5 992,00
154,3%
5 397,00
-9,9%
Amortyzacja 2,00 1,00
-50,0%
1,00
0,0%
Aktywa 61 180,00 69 720,00
14,0%
75 636,00
8,5%
Kapitał własny 58 943,00 64 935,00
10,2%
70 332,00
8,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,93 9,84
10,2%
10,66
8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,91
154,3%
0,82
-9,9%