info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 17:50
kontakt
PLAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 5 870 100,00
Kapitał własny 3 743 003,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,75
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00