info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 09:13
kontakt
PLAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 5 823 571,00
Kapitał własny 3 814 654,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,01
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00