info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.29, godz. 20:46
kontakt
ADATEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 41,00 77,00
87,8%
1,00
-98,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44,00 -26,00
---
-115,00
---
Zysk (strata) brutto -44,00 -25,00
---
-184,00
---
Zysk (strata) netto -44,00 -25,00
---
-184,00
---
Amortyzacja 22,00 14,00
-36,4%
0,00
---
Aktywa 1 040,00 1 072,00
3,1%
8 957,00
735,5%
Kapitał własny 1 020,00 995,00
-2,5%
8 631,00
767,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,10
-1,9%
0,91
764,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,02
---