info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.04, godz. 13:45
kontakt
PHOTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 962,00 1 158,00
20,4%
1 431,00
23,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 773,00 3,00
-99,6%
-16,00
---
Zysk (strata) brutto -223,00 -1 743,00
---
-1 012,00
---
Zysk (strata) netto -232,00 -1 743,00
---
-1 012,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 167 181,00 175 239,00
4,8%
173 064,00
-1,2%
Kapitał własny 79 132,00 77 424,00
-2,2%
76 592,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,32 1,29
-2,2%
1,28
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,03
---
-0,02
---