info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.09, godz. 23:31
kontakt
PEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 337 371,00 1 330 220,00
-0,5%
1 946 101,00
46,3%
1 466 924,00
-24,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 900,00 3 356,00
-43,1%
74 333,00
2 114,9%
163 294,00
119,7%
Zysk (strata) brutto 2 301,00 -3 159,00
---
64 591,00
---
151 494,00
134,5%
Zysk (strata) netto 1 151,00 -2 782,00
---
51 915,00
---
120 797,00
132,7%
Amortyzacja 26 451,00 29 612,00
12,0%
35 631,00
20,3%
37 859,00
6,3%
Aktywa 7 791 156,00 8 158 833,00
4,7%
6 247 334,00
-23,4%
6 018 622,00
-3,7%
Kapitał własny 3 076 614,00 3 069 609,00
-0,2%
3 083 035,00
0,4%
3 169 401,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 46,06 45,95
-0,2%
46,15
0,4%
47,44
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,04
---
0,78
---
1,81
132,7%