info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 05:32
kontakt
PEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 451,00 3 891,00
-47,8%
3 845,00
-1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 688,00 -3 899,00
---
-4 320,00
---
Zysk (strata) brutto 60 203,00 4 304,00
-92,9%
9 708,00
125,6%
Zysk (strata) netto 56 394,00 4 649,00
-91,8%
10 325,00
122,1%
Amortyzacja 385,00 469,00
21,8%
484,00
3,2%
Aktywa 1 146 185,00 1 148 550,00
0,2%
1 158 093,00
0,8%
Kapitał własny 1 117 680,00 1 122 329,00
0,4%
1 132 654,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,60 24,70
0,4%
24,92
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,24 0,10
-91,8%
0,23
122,5%