info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.20, godz. 08:15
kontakt
PEKAO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 4 389 398,00 4 358 571,00
-0,7%
4 296 000,00
-1,4%
Przychody z tytułu prowizji 805 083,00 832 661,00
3,4%
775 000,00
-6,9%
Wynik na działalności bankowej 2 356 912,00 2 497 914,00
6,0%
2 380 000,00
-4,7%
Zysk (strata) brutto 2 155 853,00 2 284 628,00
6,0%
2 000 000,00
-12,5%
Zysk (strata) netto 1 673 301,00 1 809 678,00
8,2%
1 579 000,00
-12,7%
Amortyzacja 139 982,00 153 136,00
9,4%
146 000,00
-4,7%
Aktywa 297 571 650,00 294 477 000,00
-1,0%
304 474 000,00
3,4%
Kapitał własny 27 792 104,00 29 895 000,00
7,6%
31 295 000,00
4,7%
Współczynnik wypłacalności 19,90 19,40
-2,5%
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 105,89 113,90
7,6%
119,23
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,38 6,90
8,2%
6,02
-12,7%