info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.17, godz. 19:51
kontakt
PEKAO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 4 353 047,00 4 389 398,00
0,8%
4 358 571,00
-0,7%
4 296 000,00
-1,4%
Przychody z tytułu prowizji 790 700,00 805 083,00
1,8%
832 661,00
3,4%
775 000,00
-6,9%
Wynik na działalności bankowej 2 830 892,00 2 356 912,00
-16,7%
2 497 914,00
6,0%
2 380 000,00
-4,7%
Zysk (strata) brutto 2 300 112,00 2 155 853,00
-6,3%
2 284 628,00
6,0%
2 000 000,00
-12,5%
Zysk (strata) netto 1 861 355,00 1 673 301,00
-10,1%
1 809 678,00
8,2%
1 579 000,00
-12,7%
Amortyzacja 145 882,00 139 982,00
-4,0%
153 136,00
9,4%
146 000,00
-4,7%
Aktywa 276 607 680,00 297 571 650,00
7,6%
294 477 000,00
-1,0%
304 474 000,00
3,4%
Kapitał własny 25 466 957,00 27 792 104,00
9,1%
29 895 000,00
7,6%
31 295 000,00
4,7%
Współczynnik wypłacalności 19,50 19,90
2,1%
19,40
-2,5%
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 97,03 105,89
9,1%
113,90
7,6%
119,23
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 7,09 6,38
-10,1%
6,90
8,2%
6,02
-12,7%