info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.30, godz. 21:59
kontakt
PEKAO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 637 892,00 1 640 978,00
0,2%
1 482 767,00
-9,6%
1 245 503,00
-16,0%
Przychody z tytułu prowizji 651 335,00 616 962,00
-5,3%
592 536,00
-4,0%
624 546,00
5,4%
Wynik na działalności bankowej 1 151 491,00 589 649,00
-48,8%
1 257 436,00
113,3%
747 561,00
-40,5%
Zysk (strata) brutto 904 435,00 240 616,00
-73,4%
636 217,00
164,4%
472 610,00
-25,7%
Zysk (strata) netto 680 932,00 113 078,00
-83,4%
492 644,00
335,7%
326 118,00
-33,8%
Amortyzacja 117 332,00 113 147,00
-3,6%
124 142,00
9,7%
128 753,00
3,7%
Aktywa 194 649 992,00 209 065 319,00
7,4%
227 290 681,00
8,7%
223 433 734,00
-1,7%
Kapitał własny 22 526 788,00 22 837 263,00
1,4%
23 858 179,00
4,5%
24 284 706,00
1,8%
Współczynnik wypłacalności 18,70 18,10
-3,2%
19,90
9,9%
20,90
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 85,83 87,01
1,4%
90,90
4,5%
92,52
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,59 0,43
-83,4%
1,88
335,5%
1,24
-33,8%