info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.27, godz. 21:49
kontakt
PCFGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 27 876,00 30 306,00
8,7%
31 613,00
4,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 381,00 12 673,00
22,1%
13 385,00
5,6%
Zysk (strata) brutto 12 934,00 17 242,00
33,3%
24 125,00
39,9%
Zysk (strata) netto 11 640,00 15 923,00
36,8%
21 749,00
36,6%
Amortyzacja 2 134,00 2 277,00
6,7%
2 177,00
-4,4%
Aktywa 277 334,00 298 282,00
7,6%
319 713,00
7,2%
Kapitał własny 247 692,00 255 875,00
3,3%
277 914,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,27 8,54
3,3%
9,28
8,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,53
36,8%
0,73
36,5%