info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.03, godz. 10:46
kontakt
PBKM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 142,00 25 287,00
4,7%
27 828,00
10,0%
25 017,00
-10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 025,00 3 879,00
---
4 905,00
26,5%
2 189,00
-55,4%
Zysk (strata) brutto 1 240,00 3 502,00
182,4%
2 679,00
-23,5%
-974,00
---
Zysk (strata) netto 84,00 2 708,00
3 123,8%
2 173,00
-19,8%
-1 002,00
---
Amortyzacja 1 710,00 1 674,00
-2,1%
1 801,00
7,6%
1 811,00
0,6%
Aktywa 344 546,00 358 377,00
4,0%
605 362,00
68,9%
601 151,00
-0,7%
Kapitał własny 176 271,00 177 895,00
0,9%
398 275,00
123,9%
395 856,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,02 31,31
0,9%
70,10
123,9%
43,01
-38,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,48
3 080,0%
0,38
-19,7%
-0,11
---