info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.25, godz. 00:30
kontakt
PBGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 963,00 38,00
-96,1%
37,00
-2,6%
361,00
875,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 395,00 -288,00
---
-303,00
---
46,00
---
Zysk (strata) brutto 395,00 -288,00
---
-303,00
---
46,00
---
Zysk (strata) netto 395,00 -288,00
---
-303,00
---
46,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
58,00
---
Aktywa 2 924,00 2 062,00
-29,5%
2 958,00
43,5%
2 729,00
-7,7%
Kapitał własny 1 453,00 1 165,00
-19,8%
1 873,00
60,8%
1 211,00
-35,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,18
-20,2%
0,18
0,0%
0,19
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,04
---
-0,04
---
0,01
---