info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.20, godz. 06:06
kontakt
PBG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 109,00 2 082,00
-1,3%
41 585,00
1 897,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 712,00 -3 503,00
---
-19 951,00
---
Zysk (strata) brutto -20 698,00 -4 585,00
---
-88 418,00
---
Zysk (strata) netto -20 698,00 -4 585,00
---
-88 491,00
---
Amortyzacja 74,00 73,00
-1,4%
292,00
300,0%
Aktywa 384 099,00 385 045,00
0,2%
364 426,00
-5,4%
Kapitał własny -191 718,00 -196 302,00
---
-294 577,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,24
---
-0,36
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---
-0,11
---