info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.24, godz. 01:53
kontakt
ZEPAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 830 494,00 833 560,00
0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 131 978,00 180 390,00
36,7%
Zysk (strata) brutto 128 137,00 221 683,00
73,0%
Zysk (strata) netto 137 839,00 175 695,00
27,5%
Amortyzacja 450,00 485,00
7,8%
Aktywa 2 266 395,00 2 665 403,00
17,6%
Kapitał własny 1 634 296,00 1 809 991,00
10,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 32,16 35,61
10,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,71 3,46
27,5%