info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.11, godz. 11:42
kontakt
OUTDOORZY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 3 113,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 155,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 207,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 151,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 3 162,00 4 073,00
28,8%
Kapitał własny 1 767,00 1 919,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,18
8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
---