info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.14, godz. 19:56
kontakt
ORZLOPONY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 677,00 4 882,00
4,4%
3 751,00
-23,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 942,00 913,00
-3,1%
895,00
-2,0%
Zysk (strata) brutto 827,00 800,00
-3,3%
797,00
-0,4%
Zysk (strata) netto 624,00 597,00
-4,3%
784,00
31,3%
Amortyzacja 422,00 442,00
4,7%
462,00
4,5%
Aktywa 24 631,00 32 878,00
33,5%
33 153,00
0,8%
Kapitał własny 10 996,00 11 593,00
5,4%
12 377,00
6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,04 1,09
5,4%
1,17
6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
-5,1%
0,07
32,1%