info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.30, godz. 12:50
kontakt
ORZBIALY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 167 109,00 156 326,00
-6,5%
78 242,00
-49,9%
129 359,00
65,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 425,00 10 555,00
-7,6%
3 487,00
-67,0%
13 414,00
284,7%
Zysk (strata) brutto 10 054,00 11 816,00
17,5%
3 370,00
-71,5%
13 467,00
299,6%
Zysk (strata) netto 8 552,00 9 513,00
11,2%
2 716,00
-71,4%
10 673,00
293,0%
Amortyzacja 2 347,00 2 348,00
0,0%
2 257,00
-3,9%
2 275,00
0,8%
Aktywa 386 550,00 356 379,00
-7,8%
350 658,00
-1,6%
367 596,00
4,8%
Kapitał własny 277 770,00 280 387,00
0,9%
282 200,00
0,6%
294 738,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,68 16,84
0,9%
16,95
0,6%
17,70
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,57
11,1%
0,16
-71,5%
0,64
293,3%