info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.23, godz. 05:18
kontakt
ORZBIALY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 145 965,00 178 787,00
22,5%
151 567,00
-15,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 232,00 1 918,00
-40,7%
3 925,00
104,6%
Zysk (strata) brutto 2 220,00 348,00
-84,3%
3 542,00
917,8%
Zysk (strata) netto 1 795,00 158,00
-91,2%
2 929,00
1 753,8%
Amortyzacja 2 055,00 2 120,00
3,2%
2 167,00
2,2%
Aktywa 328 917,00 332 487,00
1,1%
384 795,00
15,7%
Kapitał własny 257 983,00 251 661,00
-2,5%
256 768,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,49 15,11
-2,5%
15,42
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,01
-91,7%
0,18
1 855,6%