info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.06, godz. 19:50
kontakt
ORZBIALY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 141 628,00 167 109,00
18,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 822,00 11 425,00
67,5%
Zysk (strata) brutto 6 701,00 10 054,00
50,0%
Zysk (strata) netto 5 071,00 8 552,00
68,6%
Amortyzacja 2 264,00 2 347,00
3,7%
Aktywa 364 291,00 386 550,00
6,1%
Kapitał własny 257 115,00 277 770,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,44 16,68
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,51
68,5%