info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.04, godz. 11:39
kontakt
ORZBIALY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 154 257,00 154 257,00
0,0%
193 296,00
25,3%
206 407,00
6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 606,00 17 606,00
0,0%
30 216,00
71,6%
37 861,00
25,3%
Zysk (strata) brutto 17 613,00 17 613,00
0,0%
29 152,00
65,5%
38 483,00
32,0%
Zysk (strata) netto 14 239,00 14 239,00
0,0%
20 920,00
46,9%
31 428,00
50,2%
Amortyzacja 2 313,00 2 313,00
0,0%
2 272,00
-1,8%
2 238,00
-1,5%
Aktywa 445 923,00 445 923,00
0,0%
456 789,00
2,4%
517 587,00
13,3%
Kapitał własny 351 814,00 351 814,00
0,0%
367 384,00
4,4%
396 863,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,13 21,13
0,0%
22,06
4,4%
23,84
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,86 0,86
0,0%
1,26
46,9%
1,89
50,2%