info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.26, godz. 16:50
kontakt
ONEMORE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 750,00 3 636,00
-3,0%
1 572,00
-56,8%
3 132,00
99,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 241,00 957,00
-22,9%
-1 312,00
---
-493,00
---
Zysk (strata) brutto 1 257,00 1 028,00
-18,2%
-1 314,00
---
-477,00
---
Zysk (strata) netto 1 183,00 1 028,00
-13,1%
-1 314,00
---
-477,00
---
Amortyzacja 1 106,00 1 125,00
1,7%
1 111,00
-1,2%
1 118,00
0,6%
Aktywa 32 123,00 34 608,00
7,7%
35 358,00
2,2%
36 518,00
3,3%
Kapitał własny 22 076,00 22 655,00
2,6%
21 469,00
-5,2%
20 864,00
-2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,42
2,4%
0,40
-5,2%
0,39
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-13,6%
-0,02
---
-0,01
---