info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.11, godz. 05:59
kontakt
NWAI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 644,00 3 432,00
432,9%
1 911,00
-44,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -778,00 868,00
---
-144,00
---
Zysk (strata) brutto -536,00 2 882,00
---
796,00
-72,4%
Zysk (strata) netto -436,00 2 332,00
---
644,00
-72,4%
Amortyzacja 0,00 201,00
---
0,00
---
Aktywa 8 707,00 12 189,00
40,0%
11 638,00
-4,5%
Kapitał własny 7 620,00 9 398,00
23,3%
10 041,00
6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,12 5,98
45,2%
6,39
6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 1,48
---
0,41
-72,4%