info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.21, godz. 17:15
kontakt
NWAI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 141,00 1 114,00
-2,4%
662,00
-40,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -212,00 -390,00
---
-917,00
---
Zysk (strata) brutto 150,00 -219,00
---
-496,00
---
Zysk (strata) netto 264,00 -184,00
---
-541,00
---
Amortyzacja 0,00 141,00
---
0,00
---
Aktywa 8 674,00 8 639,00
-0,4%
7 787,00
-9,9%
Kapitał własny 7 595,00 7 411,00
-2,4%
6 870,00
-7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,10 4,00
-2,4%
3,71
-7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 -0,10
---
-0,29
---