info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.05, godz. 07:54
kontakt
NOWAGALA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28 925,00 29 954,00
3,6%
25 790,00
-13,9%
25 071,00
-2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 294,00 -3 107,00
---
-51 806,00
---
-3 181,00
---
Zysk (strata) brutto -4 495,00 -3 596,00
---
-85 195,00
---
-3 661,00
---
Zysk (strata) netto -5 187,00 -4 299,00
---
-86 955,00
---
-3 661,00
---
Amortyzacja 2 456,00 2 582,00
5,1%
2 681,00
3,8%
6,00
-99,8%
Aktywa 173 217,00 170 475,00
-1,6%
88 732,00
-48,0%
90 558,00
2,1%
Kapitał własny 134 744,00 130 445,00
-3,2%
43 489,00
-66,7%
39 828,00
-8,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,87 2,78
-3,2%
0,93
-66,7%
0,85
-8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,09
---
-1,85
---
-0,08
---