info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.23, godz. 22:49
kontakt
NOTORIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 762,00 694,00
-8,9%
708,00
2,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 111,00 96,00
-13,5%
35,00
-63,5%
Zysk (strata) brutto 112,00 98,00
-12,5%
34,00
-65,3%
Zysk (strata) netto 92,00 98,00
6,5%
34,00
-65,3%
Amortyzacja 107,00 112,00
4,7%
116,00
3,6%
Aktywa 2 287,00 2 460,00
7,6%
2 517,00
2,3%
Kapitał własny 1 584,00 1 682,00
6,2%
1 716,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,36 1,44
6,2%
1,47
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
6,3%
0,03
-65,5%