info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.28, godz. 16:35
kontakt
NORTCOAST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 44 731,00 44 564,00
-0,4%
44 918,00
0,8%
43 325,00
-3,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 858,00 2 659,00
-7,0%
4 033,00
51,7%
2 866,00
-28,9%
Zysk (strata) brutto 3 482,00 2 403,00
-31,0%
4 724,00
96,6%
2 164,00
-54,2%
Zysk (strata) netto 2 867,00 1 902,00
-33,7%
3 721,00
95,6%
1 767,00
-52,5%
Amortyzacja 211,00 244,00
15,6%
212,00
-13,1%
243,00
14,6%
Aktywa 97 418,00 93 522,00
-4,0%
98 442,00
5,3%
99 439,00
1,0%
Kapitał własny 60 412,00 62 314,00
3,1%
65 395,00
4,9%
67 162,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,88 19,47
3,1%
20,44
4,9%
20,99
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,90 0,59
-33,7%
1,16
95,8%
0,55
-52,5%