info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.22, godz. 07:54
kontakt
NGGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 796,00 672,00
-15,6%
261,00
-61,2%
213,00
-18,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 347,00 3,00
-99,1%
-583,00
---
-358,00
---
Zysk (strata) brutto 352,00 13,00
-96,3%
-592,00
---
-394,00
---
Zysk (strata) netto 352,00 13,00
-96,3%
-592,00
---
-394,00
---
Amortyzacja 6,00 6,00
0,0%
6,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 11 124,00 11 369,00
2,2%
10 926,00
-3,9%
9 942,00
-9,0%
Kapitał własny 9 723,00 9 736,00
0,1%
9 144,00
-6,1%
7 740,00
-15,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
0,0%
0,05
-5,3%
0,05
-14,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---
-0,00
---