info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 05:11
kontakt
NEPTIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 431,00 5 412,00
22,1%
4 593,00
-15,1%
5 673,00
23,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -45,00 485,00
---
28,00
-94,2%
237,00
746,4%
Zysk (strata) brutto -42,00 463,00
---
18,00
-96,1%
236,00
1 211,1%
Zysk (strata) netto -42,00 302,00
---
18,00
-94,0%
116,00
544,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 262,00 10 163,00
-9,8%
10 119,00
-0,4%
11 718,00
15,8%
Kapitał własny 3 337,00 3 468,00
3,9%
3 486,00
0,5%
3 602,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,34 3,47
3,9%
3,49
0,5%
3,60
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,30
---
0,02
-94,0%
0,12
544,4%