info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.21, godz. 17:58
kontakt
MTRANS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 836,00 2 059,00
12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 116,00 254,00
119,0%
Zysk (strata) brutto -51,00 127,00
---
Zysk (strata) netto -51,00 39,00
---
Amortyzacja 269,00 632,00
134,9%
Aktywa 15 951,00 15 726,00
-1,4%
Kapitał własny 6 514,00 6 553,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---