info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.30, godz. 04:32
kontakt
MTENERGIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 983,00 753,00
-23,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 856,00 -1 256,00
---
Zysk (strata) brutto -1 860,00 -1 265,00
---
Zysk (strata) netto -1 860,00 -1 265,00
---
Amortyzacja 532,00 543,00
2,1%
Aktywa 42 291,00 42 866,00
1,4%
Kapitał własny 33 621,00 36 652,00
9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,37
9,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---