info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.23, godz. 16:13
kontakt
MEGASONIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 714,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 918,00
Zysk (strata) brutto 721,00
Zysk (strata) netto 721,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 80 821,00
Kapitał własny 12 968,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,37
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30