info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 03:50
kontakt
MPLVERBUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-07-312020-10-312021-01-312021-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 260,00 4 470,00
37,1%
7 699,00
72,2%
6 121,00
-20,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 136,00 266,00
95,6%
593,00
122,9%
184,00
-69,0%
Zysk (strata) brutto 134,00 263,00
96,3%
595,00
126,2%
191,00
-67,9%
Zysk (strata) netto 109,00 212,00
94,5%
481,00
126,9%
154,00
-68,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 157,00 8 341,00
16,5%
7 342,00
-12,0%
7 630,00
3,9%
Kapitał własny 4 879,00 4 822,00
-1,2%
5 303,00
10,0%
5 457,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,44 2,41
-1,1%
2,65
10,0%
2,73
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,11
96,3%
0,24
126,4%
0,08
-67,9%