info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.18, godz. 15:05
kontakt
MOVIEGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 169,00 1 069,00
-8,6%
1 387,00
29,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 181,00 30,00
-83,4%
472,00
1 473,3%
Zysk (strata) brutto 182,00 31,00
-83,0%
469,00
1 412,9%
Zysk (strata) netto 129,00 19,00
-85,3%
452,00
2 278,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 901,00 6 702,00
-2,9%
7 074,00
5,6%
Kapitał własny 6 195,00 6 122,00
-1,2%
6 574,00
7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,41 2,38
-1,2%
2,56
7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,01
-86,0%
0,18
2 414,3%