info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.20, godz. 11:41
kontakt
MOSTALWAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 377 092,00 359 357,00
-4,7%
381 396,00
6,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 496,00 8 878,00
---
19 974,00
125,0%
Zysk (strata) brutto 3 843,00 -1 374,00
---
27 261,00
---
Zysk (strata) netto 3 102,00 -1 262,00
---
20 952,00
---
Amortyzacja 7 653,00 6 756,00
-11,7%
20 619,00
205,2%
Aktywa 955 850,00 970 719,00
1,6%
1 056 884,00
8,9%
Kapitał własny 52 636,00 51 374,00
-2,4%
72 326,00
40,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,63 2,57
-2,4%
3,62
40,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 -0,06
---
1,05
---