info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.14, godz. 08:19
kontakt
MOJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 331,00 13 437,00
9,0%
12 248,00
-8,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 250,00 1 145,00
-8,4%
1 932,00
68,7%
Zysk (strata) brutto 641,00 1 126,00
75,7%
2 055,00
82,5%
Zysk (strata) netto 325,00 876,00
169,5%
1 555,00
77,5%
Amortyzacja 485,00 513,00
5,8%
505,00
-1,6%
Aktywa 64 664,00 66 522,00
2,9%
68 059,00
2,3%
Kapitał własny 38 697,00 39 573,00
2,3%
41 128,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,94 4,03
2,3%
4,18
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,09
169,7%
0,16
77,5%