info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.22, godz. 01:35
kontakt
MODERNCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
114,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -62,00 -32,00
---
-167,00
---
Zysk (strata) brutto 877,00 -52,00
---
-125,00
---
Zysk (strata) netto 897,00 -52,00
---
-125,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 17 531,00 18 231,00
4,0%
21 261,00
16,6%
Kapitał własny 11 175,00 11 124,00
-0,5%
17 078,00
53,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,10
0,0%
0,11
11,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
-0,00
---