info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 14:15
kontakt
MODE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 377,00 501,00
32,9%
872,00
74,1%
508,00
-41,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -52,00 -267,00
---
216,00
---
-180,00
---
Zysk (strata) brutto -60,00 -277,00
---
212,00
---
-191,00
---
Zysk (strata) netto -60,00 -277,00
---
212,00
---
-191,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
290,00
---
0,00
---
Aktywa 1 464,00 1 416,00
-3,3%
1 469,00
3,7%
1 307,00
-11,0%
Kapitał własny 870,00 592,00
-32,0%
804,00
35,8%
614,00
-23,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,10
-32,0%
0,14
36,0%
0,10
-23,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,05
---
0,04
---
-0,03
---